ABOUT

POWER TO FLEX

Power to Flex is een samenwerkingsproject waarin bedrijven, hogescholen en overheden uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland pilots ontwikkelen voor de opslag van duurzame energie.

Zon en wind leveren soms teveel of juist te weinig elektriciteit op. Vraag en aanbod van energie zijn hierdoor uit balans. Het project Power to Flex springt hierop in en realiseert innovatieve pilots voor de opslag van duurzame energie.

 

18 PARTNERS WERKEN SAMEN

De partners die meewerken aan Power to Flex zijn vooral ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Zij zien mogelijkheden voor kleinschalige toepassingen voor energieopslag dicht bij de bron. Dit levert voor Bedrijven nieuwe producten op en daarmee komen er ook nieuwe banen bij.

BOUWSTENEN PROJECT

PILOTS

De energieopslag vindt plaats in de vorm van waterstofgas, warmte, elektriciteit en biogas. De opslag gebeurt zowel op kleine schaal (huishoudens) als middelgrote schaal (bedrijven en huizenblokken en mobiliteit).