BEDRIJVEN & HUIZENBLOKKEN (WP 3)

PARTNERS

Nordwest Gruppe (D)

Oosterhof Holman (NL)

Hochschule Emden/Leer (D)

INTIS (D)

Stadtwerke Emden (D)

Jaske & Wolf (D)

Next Energy (D)

Energy Company (NL)

Hanzehogeschool Groningen (NL)

3N (D)

CEDEL (NL)

Adverio Engineering (NL)

Bioclear (NL)

Holthausen (NL)

Dit onderdeel van het project richt zich voor energieopslag en power to gas op de schaal van kantoren en huizenblokken; dus op het meso-schaalniveau.

De voor huishoudens ontwikkelde componenten in het project (batterijopslag, waterstofopslag, warmtepomp, warmteopslag) worden in dit deel van het project op grotere schaal gecombineerd toegepast.

De waterstof die ontstaat door elektrolyse heeft als nadeel dat opslag ervan ingewikkeld en duur is en dat er vrijwel geen infrastructuur beschikbaar is om het gas naar de gebruiker te transporteren. Dit deel van het project onderzoekt de mogelijkheden om op een zo efficiënt mogelijke manier CO2 aan het waterstof te binden. Op die manier ontstaat methanol of methaan, beiden stoffen die veel gemakkelijker zijn op te slaan. Door de inzet van methanol, methaan en waterstof is het mogelijk energieoverschotten uit de zomer op te slaan en te gebruiken in de winter.

Dit deel van het project bevat bovendien de ontwikkeling van een relatief kleinschalige vergister van keukenafval. Biogas uit een vergister bevat naast methaan ook CO2. Zo is er voldoende “goedkoop” CO2 beschikbaar om H2 uit de elektrolyser chemisch te binden tot methaan of methanol. Bovendien kan de warmte, die vrijkomt in de elektrolyser en bij de compressie van methaan, worden gebruikt om de biologische processen in een vergister te optimaliseren. Dit leidt tot een hogere biogas productie en een hoger rendement van het Power to Gas proces.

Zonne-energie

zonne-energie

warmtewisselaar

warmtewisselaar

methaan

methaan

accu opslag

accu opslag

keukenafval

keukenafval

brandstofcel

brandstofcel

warmtepomp

warmtepomp

biogas reinigen

biogas reinigen

Katalysator

katalysator

windenergie

windenergie

biogasreactor

biogasreactor

elektrolyse

elektrolyse