HUISHOUDENS (WP 1)

PARTNERS

CEDEL (NL)

Hanzehogeschool Groningen (NL)

Hochschule Emden/Leer (D)

Next Energy (D)

Nordwest Gruppe (D)

INTIS (D)

Oosterhof Holman (NL)

In de pilot op de schaal van huishoudens realiseren de bedrijven en kennisinstellingen oplossingen om het fluctuerende aanbod van duurzame stroom uit zon en wind op te slaan in batterijen, in een waterstofsysteem en in de vorm van warmte, gecombineerd met een warmtepomp. De inzet van waterstof maakt het mogelijk om energie uit de zomer op te slaan en te gebruiken in de winter (seizoensopslag).

Door de verschillende vormen van opslag te combineren in één pilot is het de bedoeling de efficiëntie te vergroten. Bijkomend doel is inzichtelijk te maken of het voor ontwikkelaars en producenten technisch en economisch rendabel is om installaties van deze schaalgrootte op de markt te brengen. Er wordt bij deze pilot uitgegaan van een behoefte aan elektrische energie van 10-12.000 kWh. Dit is voldoende om een woning van elektrische energie en warmte te voorzien.

Het uiteindelijke resultaat is de realisatie van een autonome, zelfvoorzienende energievoorziening. Het is een open, modulair Power to Flex systeem op palletschaal, waaraan partijen verschillende oplossingen voor energie- en warmteproductie, opslag en aansturing kunnen koppelen.

Windenergie

windenergie

brandstofcel

brandstofcel

warmte

warmte

Zonne-energie

zonne-energie

accu opslag

accu opslag

warmtepomp

warmtepomp

electriciteitsnet

electriciteitsnet

H2

H2

elektrolyse

elektrolyse

warmtewisselaar

warmtewisselaar