MOBILITEIT (WP 2)

PARTNERS

Hanzehogeschool Groningen (NL)

INTIS (D)

Hochschule Emden/Leer (D)

Holthausen (NL)

Oosterhof Holman (NL)

Next Energy (D)

Planet (D)

In de mobiliteitspilot ontwikkelen de partnerbedrijven en kennisinstellingen een kleinschalige waterstof-tankinstallatie die waterstof produceert uit duurzame elektriciteit. Bedoeling is dat deze tankinstallatie bovendien bijdraagt aan het in balans houden van het elektriciteitsnet door de waterstofproductie af te stemmen met het fluctuerende aanbod aan zonnestroom en windstroom, en de fluctuerende vraag naar duurzame stroom. Om te garanderen dat voertuigen probleemloos op waterstof kunnen rijden wordt de waterstofkwaliteit in deze pilot intensief gemonitord.

Mobiliteit gebaseerd op waterstof zal sterk groeien nu steeds meer fabrikanten van personenauto’s en vrachtwagens waterstofvoertuigen produceren. De pilot zal laten zien of het technisch en economisch rendabel is energie in deze vorm (H2-gas) en via dit verkoopkanaal (tankstation) op de markt te brengen. Bovendien brengen de partners in kaart wat geschikte locaties voor waterstoftankstations zijn.

De pilot is opgebouwd uit zes deelprojecten of modules. Een of meerdere partners werken aan de realisatie van een module. De module wordt zo gespecificeerd dat deze koppelbaar is (“Plug & Play”) aan de andere modules uit deze pilot.

Windenergie

windenergie

elektrolyse

elektrolyse

Zonne-energie

zonne-energie

tankstation

tankstation

electriciteitsnet

electriciteitsnet

warmte

warmte

H2

H2

warmtewisselaar

warmtewisselaar