Projectbijeenkomst november 2017:
Exact halverwege het project, kwamen op 2 november de projectpartners bij elkaar bij Entrance, het energiecentrum van de Hanzehogeschool in Groningen. In de presentaties werd duidelijk dat de partners grote stappen hebben gezet. De meeste deelprojecten hebben materialen aangeschaft of besteld en zijn bezig met de eerste stappen van het opbouwen en testen. Tijdens de rondleiding  op het Entrance-terrein hebben we de eerste resultaten op het gebied van elektrolyse, het tanken van waterstof en de kleinschalige vergister gezien.
Komende maanden worden de eerste tests met de opslag van waterstof in aardgasleidingen verwacht. En worden uitgebreide tests gedaan naar invloed van installaties op de zuiverheid van waterstof.