Op de Hanzehogeschool is inmiddels een eerste stap gezet in het onderzoek naar verbetering van het rendement bij het maken van waterstof. Voor het produceren van waterstof is gekozen voor het alkaline elektrolyse proces. Hiervoor is een elektrolyse-cel ontwikkeld waarbij de beide electroden worden gescheiden door een membraam, waardoor de water- en zuurstof meteen al in de vloeistof worden gescheiden. Om het gehele proces goed te kunnen volgen, zijn de elektrolyse-cel en de opstelling van doorzichtig kunststof gemaakt.

Bij elektrolyse wordt normaliter gelijkstroom (dc) gebruikt, waarbij het rendement 50% is. Het onderzoek is erop gericht om middels andere stroomvormen het rendement te verhogen. Om het hele proces goed te kunnen volgen, zijn er op alle niveaus nauwkeurige meetsensoren geplaatst. Hiermee worden de temperatuur, het zuurgehalte, redox en de hoeveelheid geproduceerd water- en zuurstof gemeten. Ook is de opstelling voorzien van aftappunten, waarbij het gas kan worden afgenomen voor kwaliteitsmetingen.

Onderzoeker Harm Lok van Entrance / de Hanzehogeschool heeft inmiddels vanuit de school Chemische Technologie (onderdeel van de Hanzehogeschool) versterking gekregen van een aantal studenten en een docent onderzoeker. Als de opstelling functioneert, zal er ook verdere afstemming plaatsvinden met Next Energy om waar nodig ook hun kennis en kunde in dit (deel)project in te brengen. Met name de kwaliteit van het waterstof (de zuiverheid) is dan een belangrijke parameter.

Het uitlezen van de sensoren gedurende het proces gaat plaatsvinden door een programma dat alle meetwaardes van de sensoren gelijktijdig uitleest en deze opslaat voor latere analyse en simulaties. Ook zullen tijdens het proces de meetwaardes en instellingen van de elektrische besturing direct vanuit een grafische interface benaderbaar zijn. Er is inmiddels een start gemaakt met het programmeren en ontwerpen van de userinterface.

Onderzoeker Harm Lok

De testopstelling met in de midden de transparante elektrolyse-cel

Op de foto: de testopstelling met in de midden de transparante elektrolyse-cel.