Op de foto: Met deze testopstelling wordt onderzocht of waterstof door een stalen buis kan of niet

Wie zijn wij (en wat doen wij)?
Koninklijke Oosterhof Holman is een complete speler in de grond-, weg-, waterbouw en milieutechniek. Met specialismen die elkaar effectief en efficiënt versterken in integrale projecten. Hierbij leggen we duidelijk de focus op innovatie, duurzaamheid en kennisdeling. Power to Flex sluit daarom goed aan bij onze bedrijfsvisie. Zo zijn we bijvoorbeeld voortdurend op zoek naar het verduurzamen van onze energiebehoefte. Denk aan het vol leggen van onze daken met PV-panelen. Het grote nadeel hiervan is echter dat deze alleen energie produceren tijdens de zonuren; vooral in de zomer. Terwijl onze grootste energiebehoefte (voornamelijk verwarming d.m.v. warmtepompen) in de winter is. Het opslaan van het overschot aan elektrische energie in de zomer in de vorm van waterstof en het in de winter weer om kunnen zetten van waterstof naar elektrische energie zou voor ons een duurzame manier kunnen zijn van energieopslag op seizoen basis. Daarnaast vinden we het belangrijk een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame toekomst voor iedereen.

Wat doen we in het P2X project?
Binnen het project Power to Flex hebben we twee hoofdtaken:

    1. Het optimaliseren van warmtestromen binnen een standalone energie container, voor efficiënt hergebruik van warmte. Dit betekent simulaties uitvoeren waarbij alle relevante onderdelen van de container samenwerken (warmtebuffer, waterstofopslagtank, warmwatervat, fuel cell, electrolyser, batterij, zonnepanelen en windturbine). Na alle energiestromen in detail te hebben onderzocht, zal er een geschikte warmtepomp worden geselecteerd en geïnstalleerd.
    2. Het geschikt maken van bestaande gastransportleidingen voor de opslag van waterstof (voor waterstoftankstations). In Nederland hebben we veel ruimte, dus het ondergronds opslaan op grotere schaal met een lager energieverbruik moet zeker mogelijk zijn. Daarnaast hebben we veel gastransport leidingen die niet meer worden gebruikt, of in de toekomst geschikt moeten worden gemaakt voor waterstoftransport. In termen van life cycle sustainability en kosteneffectiviteit, is het daarom zeer interessant om te kijken of bestaande gastransportleidingen geschikt kunnen worden gemaakt voor de opslag van waterstof. Dit gaat echter wel gepaard met de nodige uitdagingen. Waterstof is bijvoorbeeld het kleinste atoom dat er bestaat, waardoor het eenvoudig door een buiswand kan lekken (diffuseren). Ook kan de blootstelling van staal aan waterstof zorgen voor verbrossing. We bouwen daarom een testinstallatie om bestaande gasleidingen te testen op de mate van waterstofdiffussie. Hiervoor worden proefstukken met en zonder coating gebruikt. Als de eerste resultaten positief zijn, wordt het onderzoek voortgezet op een meer fundamenteel niveau.

Hoe ver zijn we?

    1. Het ontwerp van de innovatieve warmwaterbuffer is in gang gezet. Hier wordt een lucht-waterwarmtepomp gekoppeld met een natuurlijk koudemiddel: de restwarmte wordt toegevoerd uit de verse buitenlucht. Hierdoor hoeft de verse buitenlucht minder opgewarmd te worden door de warmtepomp.
    2. Het literatuuronderzoek voor het opslaan en/of transporteren van waterstof door de bestaande gasbuizen in het Nederlandse aardgasnet is in volle gang. De proefstukken van de verwijderde gasbuizen zijn inmiddels aanwezig in Grijpskerk. De tekening van de testopstelling is gemaakt en uitvraag naar meetapparatuur is verstuurd naar de leveranciers. De testopstelling is inmiddels definitief, wat betekent dat het gerealiseerd kan worden. Ook is een afstudeerder van de Hanze Hogeschool aangenomen om zich bezig te houden met het project.